Termeni si Conditii

I. Definire termeni
In continuare vom folosi urmatorii termeni:
Furnizor – SC TARA SOFIA CONCEPT SRL., sediul în Bucuresti, Sector 3, Str.Baba Novac, Nr.16, Bl.23, Sc.2, Ap.47, Nr. Inregistrare Reg. Com.: J40/14777/14.12.2012, Cod Unic de Înregistrare 31016651, tel: 0733311205, email: sveta.lungu@yahoo.com
Beneficiar – persoană care cumpără/ beneficiază de serviciile prestate de către SC TARA SOFIA CONCEPT SRL.
Serviciu – prestaţiile în cadrul SC TARA SOFIA CONCEPT SRL., cursuri de dezvoltare spirituală și personală.
Zile – zile calendaristice
Pret cursuri/terapii – costul serviciului cumpărat şi prestat conform conditiilor si termenilor stabiliti de comun acord intre prestator si beneficiar .
Condiţii contractuale – dispoziţiile care se aplică între Furnizor şi Beneficiar, afişate pe acest site.
Pagină de internet – conţinutul site-ului https://vedereintuitiva.ro/, pus la dispoziţia Beneficiarului de către Furnizor.
II. Condiţii contractuale
Termenii şi Condiţiile de faţă se aplică între Furnizor şi Beneficiar în concordanţă cu legislaţia în vigoare din România.

1. Condiţii de cumpărare a cursului
Contravaloarea cursului cumpărat este rambursabila, conform Politicii de returnare. In conditiile in care intervine un caz de forta majora sau alte considerente si cursantul/clientul nu se poate prezenta la data cursului/terapiei, printr-o notificare pe email, poate sa participle la o sesiune de curs ulterioara. Data se stabileste de comun acord intre Furnizor si Beneficiar.
Rezervarea locului la cursurile sustinute de Furnizor, este valida dupa inscrierea si achitarea de catre Beneficiar a Pretului.

2. Preţul cursului/terapiei
Preţul cursului este exprimat în Ron şi este preţul afişat în momentul confirmării inscrierii/programarii. Cu acordul ambelor parti, Beneficiarul poate opta şi pentru conversia în Euro la cursul BNR din ziua respectiva.
Plata se poate realiza online, prin transfer bancar sau numerar.
Odată achitat, preţul serviciului se păstrează, chiar dacă pe site s-au operat modificări ale preţului.

3. Drepturi şi obligaţii ale părţilor
Beneficiarul se obliga să achite preţul serviciului online, prin transfer bancar sau numerar.
Suma achitată pentru cursul/terapie este rambursabilă in conditiile Politicii de Returnare.
Beneficiarul cursului/terapiei vor stabili contactul direct cu Furnizorul de servicii, în vederea reprogramării serviciului.

4. Date personale
Datele personale ale Beneficiarului sunt necesare pentru cumpărarea locului in cadrul cursului/terapiei.
Prin efectuarea plăţii cursului, Beneficiarul îşi da acordul pentru că Furnizorul să foloseasca aceste date (nume, adresa email, telefon), la încheierea tranzacţiei electronice.

5.Confidenţialitatea datelor
Furnizorul se obliga sa respecte confidenţialitatea datelor Beneficiarului. Acestea nu vor fi afişate pe site şi nu vor fi văzute de către ceilalati Beneficiari. Ele vor fi folosite exclusiv în scopul tranzacţiei.
În momentul înregistrării în cadrul site-ul nostru https://vedereintuitiva.ro/ pentru inscrierea la curs, utilizatorul va primi o confirmare a inscrierii, care va fi comunicata ulterior prin adresa de email inscrisa de catre Beneficiar in formularul de inscriere.

6.Legea aplicabilă
Legea aplicabilă acestei tranzacţii este legea română. Neînţelegerile ce pot apărea cu ocazia derulării acestor tranzacţii se vor rezolva pe cale amiabilă.
În cazul în care neînţelegerile nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, competenţa soluţionării acestora revine birourilor de mediere si instantelor judecatoresti competente.

7. Vârstă legală
Beneficiarul declara pe proprie răspundere faptul că are peste 18 ani şi că dispune de capacităţile legale de a achiziţiona serviciile oferite de furnizori prin intermediul formularului de inscriere din situl https://vedereintuitiva.ro/ şi că a luat la cunoştinţă condiţiile contractuale .

8. Programare
Te rugăm să ai în vedere faptul că poate există un timp de aşteptare necesar unei activităţi, în special pentru cele dependente de condiţiile meteorologice.

9. Anulare
Există posibilitatea anulării unui curs din cauza condiţiilor meteorologice, a problemelor tehnice, a stării de sănătate a personalului sau a altor astfel de cauze care nu depind de Furnizor. Dacă activitatea este anulată, Beneficiarul poate reprograma activitatea în acord cu Furnizorul sau poate solicita returnarea Platii. În cazul anulării activităţii, Furnizorul nu se face responsabil pentru costul asigurărilor, cheltuieli de deplasare si cazare, etc.

10. Restricţii
Aceste activităţi nu prezintă restricţii referitoare la vartsta, înălţime, greutate, restricţii fizice sau medicale, religie sau orice alt criteriu al sistemului de valori al fiecarui individ in parte.

11. Probleme şi reclamaţii
În cazul aparitiei unei probleme de orice natură referitoare la Cursuri, Beneficiarul va contacta direct Furnizorul, astfel încât acesta din urma să aibă posibilitatea şi timpul să o remedieze, insa cu cel putin 10 zile inainte de data cursului.