În zilele noastre, când ezoterismul şi ştiinţele oculte sunt la modă, din ce în ce mai multe cunoştinţe care stăteau ascunse de secole sunt puse la dispoziţia tuturor. În trecut, ele erau date numai celor care se arătau demni, dar acum sunt etalate la lumina zilei. Şi nu numai că sunt etalate la lumina zilei, dar se prezintă, amestecat, adevărul şi falsul, bunul şi răul, magia albă şi magia neagră, fără a învăţa oamenii să facă diferenţa între cele două şi fără să fie preveniţi de pericolele teribile spre care aleargă aruncându-se orbeşte în nu contează ce studiu şi în nu contează ce practică.

 

Această rugăciune, numită Rugăciunea lui Solomon, este foarte puternică din cauza tuturor numelor divine care sunt invocate şi nu putem să o spunem fără să ne luăm precauţii. Trebuie ca, în prealabil să fi depus o muncă de stăpânire de sine asupra noastră înşine, pentru a ne adresa fără pericol sefiroturilor, ierarhiilor îngereşti şi lui Dumnezeu pronunţându-le numele cu voce tare. Şi chiar numai pentru a asculta aceste nume, care sunt cele mai sacre, e necesar de a ne pune într-o stare de mare respect, de mare reculegere. Deci, iată această rugăciune:

Puteri ale Regatului, fiţi sub piciorul meu stâng şi în mâna mea dreaptă

Glorie şi Eternitate, atingeţi-mi cei doi umerii şi dirijaţi-mă pe căile Victoriei.

Milostenie şi Justiţie, fiţi echilibrul şi splendoarea vieţii mele.

Inteligenţă şi Înţelepciune, daţi-mi Coroana.

Spirite ale lui Malhouth, conduceţi-mă între cele două coloane pe care apasă întregul edificiu al Templului.

Îngeri a lui Nestah şi Hod, întăriţi-mă pe piatra cubică a lui Iesod.

O Gedoulael! O Gebourael! O Tiphereth!

 Binael, fii dragostea mea.

Rouah Hohmael, fii lumina mea.

Fii ceea ce eşti şi ceea ce vei fi, o Ketheriel.

 Ischim, asistaţi-mă în numele lui Chadai.

 Keroubim, fiţi forţa mea în numele lui Adonai.

Bnei Elohim, fiţi fraţii mei în numele Fiului şi prin virtuţile lui Tsebaoth.

Elohim, luptaţi pentru mine în numele Tetragrammaton-ului.

Malahim, protejaţi-mă în numele lui Yahve.

Serafim, curăţaţi-mă în numele lui Eloha.

Haschmalim, luminaţi-mă prin splendoarea lui Elohim şi lui Shekina.

Aralim, acţionaţi.

Ophanim, întoarceţi-vă şi străluciţi.

Hayot-haKodesch, strigaţi, vorbiţi, răcniţi, mugiţi.

Kadosch, Kadosch, Kadosch, Chadai, Adonai.

Iod He Vav He. Ehieh Ascher Ehieh.

Aleluia, Aleluia, Aleluia.

Amin.

Pentru ca aceste înalte entităţi să poată răspunde la chemarea voastră şi să vă aducă ajutorul şi lumina lor, trebuie cel puţin să le pregătiţi în voi condiţii favorabile: pace, puritate. A pronunţa numele lor sau a cunoaşte momentul propice pentru a le invoca nu e suficient. Pentru a atrage binecuvântări, trebuie să vă consacraţi, să vă puneţi în serviciul Divinităţii.

Autor: OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV